home

Christian Hildebrandt aka Casdijan Hilc

List of compositions

About the composer and the music

Christian Hildebrandt (born 1967) is a Copenhagen based danish composer. His output is dominated by a large number of choral works, chamber music and electronic compositions. The style in early works from the 1990's is influenced by early renaissance music and pre-contemporary danish and other nordic choral composers such as Vagn Holmboe, Bernhard Lewkovitch, Niels la Cour and Sven David Sandström.

From 1999 to 2009, however, his music was foremost influenced by his association with the composers' collective "Komvest" in which he collaborated with a bunch of fellow composers, choral singers, musicians and conductors and managed some 20 concerts featuring about 200 first performances of new choral works from the members.

Since 2008 Christian Hildebrandt is a member of the Danish Composers' Organisation. His choral works have been performed all over the country by outstanding danish choirs such as Hymnia, Coro Misto, Carmina, Det Unge VokalEnsemble (DUVE), Graabrødre Kammerkor, Paradox, Sjølund Kammerkor, Sankt Pauls Kammerkor and Aventura.

Christian Hildebrandt’s choral compositions are often inspired by symbolism in a mix of renaissance techniques and late romantic expression. Listen on YouTube and on SoundCloud. In 2010 he composed "Forvaltere af den solbeskinnede virkelighed", a new musical setting for the High Mass in a new lyrical context by the Danish poet Ursula Andkjær Olsen, commissioned by 8 churches in Copenhagen and financed by the ministry of clerical affairs.

Christian Hildebrandt has also composed chamber music and computer music in a floating style often with a large number of repetetive melodic lines.

Christian Hildebrandt holds a master’s degree in Musicology, Mathematics and Physics. From 2010 to 2017 he was part time lecturer in Musicology at the University of Copenhagen, teaching classical analysis, harmony and counterpoint. Since 2014 he is a high school teacher in Mathematics, Physics and Music.

Med kormusik i hjertet

af Christian Hildebrandt

"Jeg hedder Christian Hildebrandt og er født 1967 i Dragør. Jeg har skrevet musik siden midten af 1980erne, da jeg begyndte at synge i kor i Hillerød. Det var mødet med musik af Benjamin Britten, Niels la Cour, Bernhard Lewkovitch, Leif Kayser og især Vagn Holmboe, der sammen med renæssancemusikken var mit forbillede. Som musikstuderende i 1990'erne ved Københavns Universitet har jeg siden fået et bredt kendskab til musik i alle genrer, men kormusikken er forblevet mit hjertes udkårne.

En central drivkraft for mig, når jeg skriver kormusik, er forskellige betydninger og det følelsesindhold, som jeg kan tillægge teksten og de enkelte ord, hvorved jeg kan bruge teksten til at fortælle historier på flere planer. Ikke som fortolkning af teksten, men ved at jeg tillægger den nye betydninger og skaber et spændingsfelt til den sædvanlige fortolkningsramme.

I 2000 modtog jeg Statens Kunstfonds 2-årige igangsætningsstipendium og udnyttede tiden med legatpengene til sammen med et par medstuderende at udvikle "Komvest" - et uropførelsesforum for komponister med forkærlighed for kormusik. Med Komvest har jeg arrangeret koncertprojekter hvert år siden, og samarbejdet med den stadigt voksende gruppe af komponister i Komvest har været afgørende for min udvikling som komponist. Komvest har udviklet sig til i dag at være en central aktør i Danmark inden for den følsomme genre af nykomponeret kormusik.

Ud over Komvests højt kvalificerede projektkor "Ensemble Vest" og dets række af dirigenter har jeg blandt andet nydt godt af samarbejder med Kammerkoret Notre Choeur, Sjølund Kammerkor, Kammerkoret Aventura, Sankt Pauls Kammerkor, Kammerkoret Hymnia og Kammerkoret Coro Misto.

I slutningen af 1990erne eksperimenterede jeg også en periode med computermusik, da jeg arbejdede i kunstnergruppen "PåKant". Når jeg arbejder inden for andre genrer end kormusik, bruger jeg ofte kunstneraliaset Casdijan Hilc."

Uddannelse:
1986: Student fra Frederiksborg Gymnasium.
1987-1991: Studier i astronomi, fysik og matematik ved Københavns Universitet.
1991-1993: Studier i orgel og klaver ved Sjællands Kirkemusikskole.
1993: EO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole.
1991-1993: Private studier i klassisk satsteknik og musikalsk analyse
1993-1996: BA i Musikvidenskab og naturvidenskab, Københavns Universitet
2005-2009: MA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - speciale om Asger Hameriks Korsymfoni

more on YouTube

© 2017 by Christian Hildebrandt